Kontaktinformasjon

Konferansen organiseres av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning (https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/forskningskonferansen) Norsk Musikkskoleråd, og Musikkonservatoriet ved UiT – Norges arktiske universitet. Adresse: Musikkonservatoriet, UiT – Norges arktiske universitet, Krognessvegen 33, 9006 Tromsø.

Konferanseteam: 

Bjarne Isaksen (bjarne.isaksen@uit.no) Telefon: 975 66 133 (leder)

Hilde Synnøve Blix (hilde.blix@uit.no) Telefon 954 35 508

Elin Angelo (elin.angelo@ntnu.no)

Anders Rønningen (anders.ronningen@kulturskoleradet.no)