European Dataverse Workshop 2020

UiT The Arctic University of Norway is organizing a workshop on Dataverse on January 23-24, 2020. For more information, please see the workshop webpage: https://site.uit.no/dataverseno/european-dataverse-workshop-2020/.  

European Dataverse Workshop 2020

UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera ein Dataverse-workshop 23.-24. januar 2020. Meir informasjon finn du her: https://site.uit.no/dataverseno/european-dataverse-workshop-2020/.  

Kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering

RDA i Noreg og UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera eit kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering. Dato: 20.-21. januar 2020 Stad: UiT, Tromsø Meir informasjon finn du på RDA i Noreg si nettside. Vi tilrår dette kurset for alle som kuraterer forskingsdata (i DataverseNO). Set av datoen allereie no!  

Congratulation to Inland Norway University of Applied Sciences!

Congratulation to Inland Norway University of Applied Sciences!
We congratulate Inland Norway University of Applied Sciences  with the first datasets in the institutional repository – INN Open Research Data; Nacey, Susan; Greve, Linda; Johansson Falck, Marlene, 2019, “Replication Data for: Linguistic metaphor identification in Scandinavian”, https://doi.org/10.18710/925GNY, DataverseNO og Nacey, Susan; Krennmayr, Tina; Dorst, Aletta G.; Reijnierse, W. Gudrun, 2019, “Replication Data for: What the ...

Gratulasjoner til Høgskolen i Innlandet!

Gratulasjoner til Høgskolen i Innlandet!
De to første datasett er nå publisert i høgskolens institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata – INN Open Research Data; Nacey, Susan; Greve, Linda; Johansson Falck, Marlene, 2019, “Replication Data for: Linguistic metaphor identification in Scandinavian”, https://doi.org/10.18710/925GNY, DataverseNO og Nacey, Susan; Krennmayr, Tina; Dorst, Aletta G.; Reijnierse, W. Gudrun, 2019, “Replication Data for: What the MIPVU protocol ...

The University of Bergen has established their own repository for open research data within DataverseNO

The University of Bergen has established their own repository for open research data within DataverseNO
DataverseNO are welcoming the University of Bergen as a new partner institution. With their own institutional repository for open research data – UiB Open Research Data – UiB can now offer their researchers an infrastructure which increases the chances for citations, makes their research more visible, and improves their Open Science skills.

Universitet i Bergen har oppretta sitt eige arkiv for opne forskingsdata i DataverseNO

Universitet i Bergen har oppretta sitt eige arkiv for opne forskingsdata i DataverseNO
DataverseNO ønskjer Universitet i Bergen velkome som partnarinstitusjon. Med eige institusjonelt arkiv for opne forskingsdata – UiB Open Research Data – kan UiB no tilby eigne forskarar ein infrastruktur som aukar sjansen for fleire siteringar, gjer forskinga deira meir synleg, og fremjar kompetanse på open vitskap.

Nytt fra DataverseNO – mars 2019

DataverseNO-familien begynner å bli stor – nå med 7 partnerinstitusjoner – og vi vil derfor benytte denne kanalen for å nå alle superbrukere og kontaktpersoner, samt andre som kan ha interesse av å følge med på det som skjer i denne tjenesten, gjennom et nyhetsbrev. Vi har ingen fast plan for hvor ofte vi kommer ...

Nord University has started an institutional repository for open research data in DataverseNO

Nord University has started an institutional repository for open research data in DataverseNO
DataverseNO welcomes Nord University as a partner institution with an institutional repository – NORD Open research Data  – for archiving and sharing open research data. This will give researchers at Nord University possibilities for increased impact and citations of their published datasets and strengthen the open science skills at the institution.

Inland Norway University of Applied Sciences has started an institutional repository for open research data in DataverseNO

Inland Norway University of Applied Sciences has started an institutional repository for open research data in DataverseNO
DataverseNO welcomes Inland Norway University of Applied Sciences as a partner institution with an institutional repository – INN Open Research Data  – for archiving and sharing open research data. This will give researchers at INN possibilities for increased impact and citations of their published datasets and strengthen the open science skills at the institution.