Administrering og kuratering

Ansvaret og oppgåvene til forvaltarane (administratorane) og kuratorane av DataverseNO-arkivet og samlingane i DataverseNO er beskrivne i bolken Organisering av DataverseNO på sida Om på info.dataverse.no. Dei tre guidane nedanfor gjev nærare informasjon om korleis ulike forvaltar- og kuratoroppgåver skal handterast.

Viss du utover dette treng hjelp med eller har spørsmål kring administrering, ta kontakt med DataverseNO på support@dataverse.no.

Print Friendly, PDF & Email