Referer til dataa dine

Når du har arkivert og publisert dataa dine, kan du og andre referera til dei ved å bruka referansen i den blåe boksen som arkivet genererer for kvart datasett:

Du må eventuelt tilpassa referansestilen i tråd med retningslinene til publiseringskanalen du bruker.

Ei kort innføring i bruk av referansar til forskingsdata finn du her.

Meir informasjon om referansebruk ved forskingsdata finn du på infosidene til forskarstøtta på institusjonen din.