Referer til dataa dine

Når du har arkivert og publisert dataa dine, kan du og andre referera til dei ved å bruka referansen i den blåe boksen som arkivet genererer for kvart datasett:

Du må eventuelt tilpassa referansestilen i tråd med retningslinene til publiseringskanalen du bruker.

Ei kort innføring i bruk av referansar til forskingsdata finn du her.


Referer til upublisert datasett

I DataverseNO kan du gje redaktørar eller samarbeidspartnarar tilgang til datasettet ditt før det er publisert (sjå Steg 3: Få dataa dine publisert). Når du referer til eit slikt upublisert datasett, så må du passa på at informasjonen i referansen (og i metadataposten for øvrig) tilfredsstiller anonymitetskrava til utgjevar (primært ved double-blind review).

Her er eit døme på ein ikkje-anonym referanse til eit upublisert datasett:

Ji, Yinglin, 2018, “Cognitive representation of spontaneous motion in a second language”, https://doi.org/10.18710/N8KO4O, DataverseNO, DRAFT VERSION.

Her er eit døme på ein anonymisert referanse til eit upublisert datasett:

NN, 2018, “Cognitive representation of spontaneous motion in a second language”, https://doi.org/10.18710/N8KO4O, DataverseNO, DRAFT VERSION.

Når artikkel- eller bokmanuset ditt er godkjent for publisering, kan du også få publisert datasettet ditt. Då må du erstatta «DRAFT VERSION» med «V1» og ta bort eventuell anonymisering av forfattar(ar) i referansen før du sender inn den endelege versjonen av manuset til publisering.

Meir informasjon om referansebruk ved forskingsdata finn du på infosidene til forskarstøtta på institusjonen din.

 

Print Friendly, PDF & Email