Heim

DataverseNO er eit arkiv for opne forskingsdata.

NYTT: Arkivet er no også ope for enkeltforskarar som er tilknytte norske forskingsinstitusjonar.

Ny brukar? Sjå avsnittet Create a user account her.

 

Gå til DataverseNO-arkivet: