DataverseNO (https://dataverse.no) er eit nasjonalt, generisk arkiv for opne forskingsdata frå forskarar frå norske forskingsinstitusjonar. Nokre av samlingane i DataverseNO aksepterer også data frå forskarar frå andre institusjonar. DataverseNO er CoreTrustSeal-sertifisert. Meir informasjon om arkivet finn du på sida Om. Du kan også ta kontakt med oss på research-data@support.uit.no.

Ny brukar? Sjå avsnittet Oppretta ein brukarkonto.

Norske forskingsinstitusjonar: Kontakt oss på research-data@support.uit.no for meir informasjon om DataverseNO og om korleis ein kan bli partnarinstitusjon i DataverseNO.

Gå til DataverseNO-arkivet:

 

Print Friendly, PDF & Email