DataverseNO-5-årsjubileum

I byrjinga av desember 2022 fyller DataverseNO fem år. For å markera dette jubileet arrangerer vi eit lite seminar på fredag 2. desember kl. 09:00 til 10:15. Det vil vera mogleg å delta fysisk, på UB-auditoriet på UiT Noregs arktiske universitet, campus Tromsø (kart), og digitalt via Zoom. Påmeldingsfrist: Fysisk deltaking: 15. november 2022 Digital ...

Universitetet i Oslo ny partnar i DataverseNO

DataverseNO ønskjer Universitetet i Oslo (UiO) velkommen som partnarinstitusjon. Med si eiga institusjonssamling (https://dataverse.no/dataverse/uio) i DataverseNO kan UiO no tilby eigne forskarar eit sertifisert og kuratert dataarkiv der dei kan gjera dataa sine ope tilgjengelege og på den måten gjera forskinga meir synleg, og samtidig fremja kompetanse på open forsking. Meir informasjon finn du på ...

VID vitenskapelige høgskole ny partnar i DataverseNO

VID vitenskapelige høgskole ny partnar i DataverseNO
DataverseNO ønskjer VID vitenskapelige høgskole velkommen som partnarinstitusjon. Med si eiga institusjonssamling (https://dataverse.no/dataverse/vid) i DataverseNO kan VID no tilby eigne forskarar eit sertifisert og kuratert datarkiv der dei kan gjera dataa sine ope tilgjengelege og dermed gjera forskinga meir synleg, og fremja kompetanse på open forsking.

MF vitenskapelig høyskole ny partnar i DataverseNO

MF vitenskapelig høyskole ny partnar i DataverseNO
DataverseNO ønskjer MF vitenskapelig høyskole velkommen som partnarinstitusjon. Med si eiga institusjonssamling (https://dataverse.no/dataverse/mf) i DataverseNO kan MF no tilby eigne forskarar eit sertifisert og kuratert datarkiv der dei kan gjera dataa sine ope tilgjengelege og dermed gjera forskinga meir synleg, og fremja kompetanse på open forsking.

Høgskolen i Østfold ny partnar i DataverseNO

Høgskolen i Østfold ny partnar i DataverseNO
DataverseNO ønskjer Høgskolen i Østfold velkommen som partnarinstitusjon. Med institusjonssamlinga Østfold University College Open Research Data (https://dataverse.no/dataverse/hiof) kan HiØ no tilby eigne forskarar eit sertifisert og kuratert datarkiv der dei kan gjera dataa sine ope tilgjengelege og dermed gjera forskinga meir synleg, og fremja kompetanse på open forsking.

DataverseNO er CoreTrustSeal-sertifisert

DataverseNO er CoreTrustSeal-sertifisert
DataverseNO fekk 26. mars melding om at CoreTrustSeal-styret hadde godkjent søknaden vår om CoreTrustSeal-sertifisering. CoreTrustSeal er eit kvalitetsstempel på berekraftige og pålitelege forskingsdataarkiv. DataverseNO (https://dataverse.no) er eit nasjonalt, generisk arkiv for opne forskingsdata som per i dag er teke i bruk av 9 universitet og høgskular, og sertifiseringa gjeld for alle institusjonssamlingane i arkivet. — Dette ...

Presentasjonar frå European Dataverse Workshop 2020

Presentasjonane frå European Dataverse Workshop 2020 er no publiserte i eit nytt nummer av Septentrio Conference Series: https://doi.org/10.7557/scs.2020.2.  

Universitetet i Stavanger har oppretta UiS Open Research Data i DataverseNO

Universitetet i Stavanger har oppretta UiS Open Research Data i DataverseNO
DataverseNO ønsker Universitet i Stavanger velkommen som partnerinstitusjon. Med institusjonssamlinga UiS Open Research Data kan UiS nå tilby egne forskere en infrastruktur som øker sjansen for flere siteringer, gjør forskninga mer synlig, og fremmer kompetanse på åpen forskning.

European Dataverse Workshop 2020

UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera ein Dataverse-workshop 23.-24. januar 2020. Meir informasjon finn du her: https://site.uit.no/dataverseno/european-dataverse-workshop-2020/.  

Kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering

RDA i Noreg og UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera eit kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering. Dato: 20.-21. januar 2020 Stad: UiT, Tromsø Meir informasjon finn du på RDA i Noreg si nettside. Vi tilrår dette kurset for alle som kuraterer forskingsdata (i DataverseNO). Set av datoen allereie no!