Hva skjer i framtidssmia?

November:

Fredag 6.11:

Kl. 12-14: Kurs for lærere i SmartBoard.

Vi legger opp til en kort innføring i bruk av SmartBoard, før deltakerne får prøve seg på egen tavle med veiledning. Kurset tilpasses den enkeltes behov. Påmelding til framtidssmie@uit.no

Kl. 14-16:  Åpent hus i Framtidssmia

Fredag 13.11:

Kl. 12-14: Didaktikk og teknologi: hvordan påvirkes elevenes læringsarbeid av teknologistøttet skriving?

Lisbet Rønningsbakk legger fram resultater fra doktorgradsavhandingen «Didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.» Påmelding til framtidssmie@uit.no

Kl. 14-16: Åpent hus i Framtidssmia

Fredag 20.11:

Kl. 12-14: Kurs for lærere i SmartBoard.

Vi legger opp til en kort innføring i bruk av SmartBoard, før deltakerne får prøve seg på egen tavle med veiledning. Kurset tilpasses den enkeltes behov. Påmelding til framtidssmie@uit.no

Kl. 14-16: Åpent hus i Framtidssmia

Fredag 27.11:

Kl. 12-14: Didaktikk og teknologi: hvordan påvirkes innholdskategorien når læreboka skiftes ut med internett?

Lisbet Rønningsbakk legger fram resultater fra doktorgradsavhandingen «Didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.» Påmelding til framtidssmie@uit.no 

Kl. 14-16: Åpent hus i Framtidssmia