Hei,

Dette er side hvor all informasjon vedrørende E3DN er samlet og hvor du har mulighet til å både lese og kommentere saker som er knyttet til E3DN prosjektet vha blogg. (Merknad: Log In til høyre på siden er kun ment for administrator)

Presentasjoner, Resymé og Oppgaver er passordbeskyttet (det holder med å skrive passordet en gang). Presentasjoner som er åpne for publikum finnes på universitetets prosjektportoral for publikum: uit.no/publikum/prosjekter

Siden møte i Bergen har det blitt gjennomført ytterligere 3 workshop: Geilo, 11-12 september; Sommarøy, 30. september – 2 oktober og Tromsø, 8. oktober.

Vi ønsker å takke alle bidragsytere for gode innspill til utformingen av  INFRASTRUKTUR søknaden som ble sendt inn til NFR 17. oktober 2012.        Selve søknaden er lagt inn under menyen for Oppgaver.

Neste nasjonale samling vil bli gjennomført i løpet av våren 2013.