Agenda Bergen

Andre samling for E3DN                                                 Åpne som PDF

Sted       : Bergen, UiB, IFT, Rom 546, Allegaten 55

Dato      : 28 – 29 juni 2012

Tid         : Torsdag kl 12:00 – 18:00  og Fredag kl 09:00 – 12:00

Invitert: UNIS, UiT, TGO, NTNU, UiO, UiB, ARS

 Agenda

 Velkommen v/Asgeir og praktisk informasjon v/Kjellmar

 Del I       Bakgrunn

 • Gjennomgang av status for EISCAT 3D v/Ingrid
 • Gjennomgang av LOFAR v/Cesar
 • Gjennomgang av resultat fra Gruppearbeid v/June
 • Videre plan for søknad v/Asgeir

 Del II      Diskusjon

 • Diskusjon av hvilke vitenskaplige problemstillinger som skal løftes frem
 • Diskusjon av nøkkel ord og highlights som må synliggjøres i søknad
 • Diskusjon over hvorfor nettopp E3D som verktøy (her må en argumentere godt)
 • Diskusjon av nye brukere/fagdisipliner både nasjonalt og internasjonalt
 • Diskusjon av teknologiutvikling og FoU
 • Diskusjon av rekruttering og utdanning
 • Diskusjon av innsalg til myndigheter, industri og publikum

 Del III    Søknad, praktiske momenter:

 • Ansvarsfordeling av de ulike avsnitt
 • Omfang og avgrensning
 • Plan for gjennomføring (søknaden bør inneholde noen punkter som er målbare)
 • Organisering
 • Samarbeidspartnere
 • Bør få inn Letters of Support, både nasjonalt og internasjonalt
 • Ressurser (tid, økonomi, personell)
 • Kritiske suksessfaktorer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *