Næringslivsløft i nord

EWMA-prosjektet har nådd flere av sine målsettinger, sier prosjektleder Stian Røberg. [ http://www.forskningsradet.no/ ]

EWMA-prosjektet har nådd flere av sine målsettinger, sier prosjektleder Stian Røberg. [ http://www.forskningsradet.no/ ]

Nytt kompetansesenter og ny næringsklynge er vokst fram i Tromsø. Forskningsrådets målbevisste satsning får mye av æren.

Les mer: Nyheter – NORDSATSING.

You may also like...

Leave a Reply