EWMA mottar Post Doctor stipend fra RDA Troms

EWMA mottar Post Doctor stipend fra RDA Troms

I desember 2013 vedtok RDA Troms å tildele EWMA et post.doc stipendiat for tre år. Stipendiatet er koblet til BARCUT og utvider forskningsområdet til det sørøstre Barentshavet. Noortje Dijkstra som forsvarte sin EWMA PhD i november 2013 har takket ja til stillingen og slutter seg til to forskere ansatt for 5 år innenfor spredning og deponering av borekaks på havbunnen.

You may also like...

Leave a Reply