Nyhetert fra Fakultetet mars 2014

Arktisk forurensningsbiologi og forvaltning

Arktisk forurensningsbiologi og forvaltning


UiT Norges Arktiske Universitet og AMB vil i løpet av 2014 igangsette et nytt studieprogram innen Arktisk forurensningsbiologi og forvaltning som først og fremst tar sikte på å utdanne høyt kvalifiserte kandidater med spisskompetanse innen disse viktige spørsmålene. Studiet har sitt utspring i en målrettet og aktiv oppbygning av fagkompetanse på tvers av forsknings og undervisningsinstitusjoner i Tromsø, med UiT og Akvaplan-niva i spissen. Som en del av initiativet Forskningsløft i Nord fra Norges Forskningsråd og i samarbeid med ENI Norge AS, har vi gjennom prosjektet EWMA (https://site.uit.no/ewma/) de siste fire årene jobbet hardt for å etablere et bredt og slagkraftig kompetansesenter innen forurensningsbiologi og industriell avfallshåndtering i Tromsø. Gevinsten ved denne etableringen er ikke bare at Tromsø er i ferd med å få et internasjonalt slagkraftig forskningsmiljø, men minst like viktig er at Tromsø kan bli et sentrum for utdanning av høyt kompetente fagfolk til både forskning-, forvaltnings- og industrielle oppgaver.

Les mer (PDF side 3): Nyheter fra Faklutetet mars 2014

You may also like...

Leave a Reply