EWMA forskning involvert i gigantkontrakt med forsvaret

kristine B. Pedersen

Phd student Kristine B. Pedersen      Photo: Stein S. Fredriksen

Krisitne B. Pedersen, PhD student ved institutt for kjemi UiT, er involvert i gigantkontrakt  Perpetuum har inngått med forsvarsbygg. Kristine har forsket på elektrokjemisk remediering i forbindelse med behandling av forurensede masser. Les mer på:  http://www.nord24.no/nyheter/article7537239.ece

You may also like...

Leave a Reply