Enorm interesse for post.doc stillinger i EWMA

 

Utlyste post.doc stillinger i EWMA periode II innen økotoksikologi, loklisert til Akvaplan-niva og UNIS, fikk gode søkertall. For stillingen ved Akvaplan var det totalt 86 formelt kvalifiserte søkere og 25 høyt relevante. Stillingen gikk til Kristine B. Pedersen. Pedersen har sin doktorgrad fra EWMA og institutt for kjemi ved UiT. Vi er svært stolte over at Kristine vant frem i hard konkurranse med mange søkere. For stillingen ved UNIS var det 24 søkere, ni var kvalifiserte mens fire av disse var spesielt relevante.  Stillingen ved UNIS er nå tilbudt Helena Reinardy. Nå gjenstår kun en postdoktor stilling i Life Cycle assessment (LCA).

You may also like...

Leave a Reply