Dialogues Kirkenes 2015

EWMA-Seminar-2015

EWMA dialogseminar om mineralutvinning og avgang i fjorder i Kirkenes 10-12 november 2015 ble en sukksess. Med 39 deltagere, ble det et godt og betydningsfullt møte med gode faglige presentasjoner og samtaler.  Sigurd Rushfeldt direktør i NUSSIR, kommenterte at han aldri hadde sett slik faglig bredde i et møte om mineralnæringen. Harald Sørby fra miljødirektoratet sa at møtet ga viktige og gode innspill til prosessen de hadde i miljødirektoratet for øyeblikket. Det var i det hele en god stemning blant deltagerne, som i tillegg til faglige diskusjoner fikk en omvsining på Grenselandmuseet og Sydvaranger gruve.

 

You may also like...

Leave a Reply