Kampen om Reppardfjorden

Gruveselskapet Nussir ASA har fått utslippstillatelse i Repparfjorden. Forskere kartlegger nå fjorden i Kvalsund kommune for å finne ut hvordan fisk og fauna reagerer på gruveavfall.

EWMA-forskerne Kristine Bondo Pedersen (t.v.) og Kari Skirbekk er i gang med å kartlegge forurensning etter gruvefall i sjødeponier i Repparfjorden og Bøkfjorden. Les mer om dette på: http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/Nyheter/Kampen_om_Repparfjorden/1254015840545/p1228296261516

You may also like...

Leave a Reply