Forskere gikk til bunns i Barentshavet

Havbunnen rundt seks oljeborehull på 450 meters dyp ble saumfart av geologer, mikrobiologer og havbunnsbiologer på forskningstokt betalt av oljeselskapet Eni Norge.

Njord Viking Photo Stian Røberg

Supplybåten Njord Viking ble stilt til disposisjon i ti dager

Toktet ble gjennomført med supplybåten Njord Viking. Den er utstyrt med en stor fjernstyrt undervannsrobot, en såkalt ROV. Vi dro rundt i 10 dager og tok flere prøver fra havbunnen omkring seks borehull, sier Stian Røberg.

Les mer om det fantastiske toktet på: http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/Nyheter/Forskere_gikk_til_bunns_i_Barentshavet/1254016230494

You may also like...

Leave a Reply