Oljemillioner gir unik kunnskap om havbunnen

Med penger fra oljebransjen har forskere fått boltre seg på havbunnen i Finnmark. De skal finne ut hvordan havbunnen påvirkes som følge av oljeboring og gruvedrift.

ADCP

Utsetting av strømmåler ved Goliat foto: Stian Røberg

Nrk har snappet opp arbeidet til EWMA og BARCUT og har skrevet en artikkel om dette på NRK Finnmark: http://www.nrk.no/finnmark/oljemillioner-til-unik-havbunnsforskning-1.12833676

You may also like...

Leave a Reply