Polartorskens egg og larver påvirkes av olje

Selv små mengder olje kan påvirke veksten til polartorsk og føre til misdannelser og død.

Jasmine

Jasmine Nahrgang førsteamanuensis ved UiT. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Polartorsken er en nøkkelart i det arktiske økosystemet, og det finnes mange av den i fjordene rundt Svalbard. Arten er vanlig i stort sett hele det arktiske området og er en viktig matkilde for sel, hval og sjøfugl.

Ny forskning fra UiT viser nå at polartorskens egg og larver er enda mer sårbare for oljeutslipp enn man tidligere har vært klar over. Også når oljen kommer i svært små mengder. Funnet er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Environmental Pollution.

– Nivåene som har vært brukt i eksperimentene har vært så lave at de i praksis ikke var mulig å måle i laboratoriet, sier førsteamanuensis ved EWMA og UiT, Jasmine Nahrgang.

– Men det faktum at så ørsmå mengder oljeforurensning gir så klare resultater, er i seg selv både oppsiktsvekkende og viktig, fortsetter hun.

Les hele artikkelen: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=476911

Hør intervju på NRK P1 (innslag nr 14, 8 august 2016): https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/DKNO02015016/08-08-2016#t=2h27m48s

 

You may also like...

Leave a Reply