Elektrifisering av drift og bruk av strøm til å rense avgangsmasser fra gruve gir miljøgevinst

Grab

EWMA har gjennomført en LCA eller livssyklusanalyse av en planlagt kobbergruve i nord Norge. LCA anvendes ofte som verktøy for miljøsystemanalyse, men er ikke så mye benyttet i tilknytning til mineralindustrien. Studiet tok for seg energivalg til drift samt behandlingen av avgangsmasse. Resulatene viste at en elektrifisering av gruvedriften vil gi en miljøgevinst når strømmen kommer fra rene kilder, og at et elektrokjemisk rensesteg vil kunne fjerne opp mot 64% av gjenværende kobber fra avgangsmassen før deponering. 

Studiet støtter LCA som et miljøbeslutningsverktøy, særlig for å sammenligne tilgjengelige produksjons alternativer, forbedre miljøpåvirkningen til en gruve og legge til rette for bedre kommunikasjon med interessenter.

Studiet er publisert i Journal of cleaner production: Comparative life cycle assessment of tailings management and energy scenarios for a copper ore mine

 

You may also like...

Leave a Reply