Gruveavfall under vann- Den gode historien om miljøskånsom deponering

Avgangsmasser fra Sydvaranger Gruve deponert i Bøkfjord har ikke medført nevneverdige forurensinger fordi tungmetallene er hardt bundet til jernet i avgangsmassene. Dette er ny og viktig viten i relasjon til fremtidig gruvedrift i for eksempel Grønland skriver Anne Mette T. Simonsen fra Københavns Universitet. Anne Mette var med EWMA på tokt i Bøkfjord og har skrevet Masteroppgave om forurensning i prøvene som ble samlet inn November 2016.

Les hele den populærvitenskapelig artikkelen: Mineavfald  under vand: http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/AN5-2017mineaffald.pdf

Multicorer ble brukt til å ta prøver fra havbunnen i Bøkfjord (foto: Stian Røberg)

 

You may also like...

Leave a Reply