Category: Biological

sediment sample 0

Industrial Waste management in Arctic waters – closing session for the EWMA programme

The multidisciplinary research and education project Environmental Waste Management (EWMA) has since 2010 focused on questions related to the expanding petroleum- and mineral industry in the Arctic region. The work of EWMA was in...

MILJØOVERVÅKNING I, AV OG FOR NORDOMRÅDENE: Har vi lokal kompetanse for å utvikle overvåkningsprogrammer som sikrer at miljøet ikke er den tapende part? 0

Vi lærte av dieselutslippet på Skjervøy

MILJØOVERVÅKNING I, AV OG FOR NORDOMRÅDENE: Har vi lokal kompetanse for å utvikle overvåkningsprogrammer som sikrer at miljøet ikke er den tapende part? Les mer (PDF) Bio-2008