Category: Biological

sediment sample 0

Industrial Waste management in Arctic waters – closing session for the EWMA programme

The multidisciplinary research and education project Environmental Waste Management (EWMA) has since 2010 focused on questions related to the expanding petroleum- and mineral industry in the Arctic region. The work of EWMA was in...

Enorm interesse for post.doc stillinger i EWMA 0

Enorm interesse for post.doc stillinger i EWMA

  Utlyste post.doc stillinger i EWMA periode II innen økotoksikologi, loklisert til Akvaplan-niva og UNIS, fikk gode søkertall. For stillingen ved Akvaplan var det totalt 86 formelt kvalifiserte søkere og 25 høyt relevante. Stillingen gikk...

MILJØOVERVÅKNING I, AV OG FOR NORDOMRÅDENE: Har vi lokal kompetanse for å utvikle overvåkningsprogrammer som sikrer at miljøet ikke er den tapende part? 0

Vi lærte av dieselutslippet på Skjervøy

MILJØOVERVÅKNING I, AV OG FOR NORDOMRÅDENE: Har vi lokal kompetanse for å utvikle overvåkningsprogrammer som sikrer at miljøet ikke er den tapende part? Les mer (PDF) Bio-2008