Category: Uncategorized

EWMA comes to an end 0

EWMA comes to an end

EWMA has come to an end, and the active project period is over. However, the knowledge, candidates and education offers developed during the project period from 2010-2017 will bring on the legacy of EWMA....

sediment sample 0

Industrial Waste management in Arctic waters – closing session for the EWMA programme

The multidisciplinary research and education project Environmental Waste Management (EWMA) has since 2010 focused on questions related to the expanding petroleum- and mineral industry in the Arctic region. The work of EWMA was in...

Jasmine 0

Polartorskens egg og larver påvirkes av olje

Selv små mengder olje kan påvirke veksten til polartorsk og føre til misdannelser og død. Polartorsken er en nøkkelart i det arktiske økosystemet, og det finnes mange av den i fjordene rundt Svalbard. Arten...

Kari skirbekk 0

Vil tette kunnskapshull om sjødeponi

Gjennom å studere gamle sjødeponi lærer forskere hvordan den omstridte praksisen påvirker fjordsystemene våre. Kari Skirbekk er forsker og maringeolog ved UiT Norges arktiske universitet. Sammen med kollegene i prosjektet EWMA (Environmental Waste Management)...

ADCP 0

Oljemillioner gir unik kunnskap om havbunnen

Med penger fra oljebransjen har forskere fått boltre seg på havbunnen i Finnmark. De skal finne ut hvordan havbunnen påvirkes som følge av oljeboring og gruvedrift. Nrk har snappet opp arbeidet til EWMA og...

Njord Viking Photo Stian Røberg 0

Forskere gikk til bunns i Barentshavet

Havbunnen rundt seks oljeborehull på 450 meters dyp ble saumfart av geologer, mikrobiologer og havbunnsbiologer på forskningstokt betalt av oljeselskapet Eni Norge. Toktet ble gjennomført med supplybåten Njord Viking. Den er utstyrt med en...

0

Dialogues Kirkenes 2015

EWMA dialogseminar om mineralutvinning og avgang i fjorder i Kirkenes 10-12 november 2015 ble en sukksess. Med 39 deltagere, ble det et godt og betydningsfullt møte med gode faglige presentasjoner og samtaler.  Sigurd Rushfeldt direktør...