Fávllis – samisk fiskeriforskningsnettverk: Lokal økologisk kunnskap om fjorder

Formålet med dette nettstedet er å formidle forskning på lokal økologisk kunnskap (LØK) fra Fávllis-nettverket, der hovedaktiviteten har vært to forskningsprosjekt med fokus på slik kunnskap i noen fjorder i nord (Porsanger, Kåfjord, Tana, Varanger). Et sentralt mål med forskningen har vært å utvide kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av fjorder, og med formidling av denne forskningen ønsker vi  å synliggjøre og vekke interesse for LØK, både blant et allment publikum, innen areal- og ressursforvaltning og politiske organer samt innen forskning og undervisning.

Lokal økologisk kunnskap (LØK) skapes vanligvis gjennom kontinuerlig bruk av naturressurser i et mer eller mindre avgrenset område, og formidles muntlig i lokalsamfunn og fra generasjon til generasjon. Fra dokumentasjon og forskning kan slik kunnskap formidles på ulike måter – gjennom tekst (blant annet narrativer – som i denne sammenheng dreier seg om korte tekster basert på intervju), lyd, bilder og filmopptak. I Fávllis-prosjektene har alle disse virkemidlene blitt prøvd ut, og på dette nettstedet gjøres deler av materialet fra prosjektene tilgjengelig i en oversikt over lokal økologisk kunnskap (LØKsikon) fra Porsanger, og gjennom å sette kunnskapen på kartet i det landskapet den er knyttet til. Dessuten presenteres film/videosnutter/bilder fra prosjektet også samlet, i tillegg til i LØKsikonet og på kart.

Vår tilnærming til forskning på lokal økologisk kunnskap (teori og metode) presenteres som bakgrunn for nettstedet. Her presenteres også sentrale føringer for Fávllis-arbeidet, som den rettslige utviklingen når det gjelder lokal økologisk kunnskap.

Klikk deg inn her for å utforske nettstedet, eller klikk på lenker i oversikten over nettstedets hovedemner:

Annet:

 

Nettstedet Fávllis er utarbeidet av:
Svanhild Andersen
Camilla Brattland
Jørn Weines

Logo:
Bjørn Hatteng