Monthly Archives: July 2004

Fávllis-seminar 2004

Fávllis – seminar 2004 (i samarbeid med Riddu Riđđu-festivalen)

Teknologi, lønnsomhet og bærekraftige fiskerier

Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø bidrar under årets Riddu Riđđu-seminarrekke med et delseminar som fokuserer på situasjonen for det kystsamiske småskalafisket.

Seminaret med hovedtittelen “teknologi, lønnsomhet og bærekraftige fiskerier” setter søkelyset på forholdet mellom de muligheter teknologien i næringa gir, og de begrensninger ressursgrunnlaget setter for et mest mulig effektivt fiske. Balansegangen mellom effektivitet og behovet for ressursvern kan illustreres med snurrevadfisket. Dessuten kan lokale protester mot tekonlogiskavanserte og effektive redskaper si noe om maktforhold når det gjelder bruk av teknologi. Kongekrabbens spredning i kystnære farvann innebærer for noen et nytt og lønnsomt fiskeri, samtidig som det er fokus på denne utviklinga som en miljøtrussel.

Samisk fiskeriforskningsprogram og Senter for samiske studier er ansvarlig for delseminaret.

Tid: 16. juli, 11:00 – 13:00

Sted: Riddusletta Manndalen

* Åpning og introduksjon
v/ administrativ leder Else Grete Broderstad, Senter for samiske studier

* Teknologi, ressursvern og makt. Lokale protester mot norsk fiskeripolitikk
v/ stipendiat Svanhild Andersen, Universitetet i Tromsø

* Snurrevadfiske: balansegangen mellom effektivitet og bærekraftig fiske
v/ fisker Einar Storslett, Kåfjord

* Kongekrabben – et nytt og lønnsomt fiskeri, men representerer den bærekraftighet?
v/ forsker Jan Sundet, Havforskningsinstituttet

* Spørsmål og debatt

Posted in Uncategorized | Leave a comment