Monthly Archives: March 2005

Kveldsseminar 2005 (i samarbeid med Jur.Fak.)

Kveldsseminar 2005 (i samarbeid med Jur.Fak.)

Kveldsseminar 9. mars 2005 om Norge og lokale fiskerirettigheter

Fávllis – Samisk fiskeriforskningsprogram ved Senter for samiske studier og Det juridiske fakultet på Universitetet i Tromsø inviterer til kveldsseminar om et meget spennende tema: Norge og lokale fiskerirettigheter: “Fiskerettigheter i saltvann – et eksempel på lex non scriptum i norsk rett og rettshistorie”.

Foredragsholder Jørn Sunde, som er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, setter søkelys på fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia som ble avgjort i den Internasjonale Domstolen i Haag i 1951. Dette dreide seg om norsk rett til å trekke grunnlinjer mellom de ytterste øyene i skjærgården og over brede fjordstrekninger. Norge fikk medhold i Haagdommen. Norge begrunnet blant annet sin sak med historiske rettigheter, basert på at lokalbefolkningen i uminnelige tider hadde benyttet farvannene til fiske.

Tid: Onsdag 9. mars 2005 kl. 18.00

Sted: Studenthuset Driv, 3. etasje (på Bangsundkaia, ved siden av Domus-bygget i byen)

NB! Legg merke til at dette kveldsseminaret er dagen før konferansen om Finnmarksloven: http://www.sami.uit.no/finnmarksloven/
Velkommen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment