Monthly Archives: June 2009

Åpent møte – Kåfjord 2009

Kåfjord juni 2009


Åpent møte:
Forskning på fiske og bruk av fjorden i sjøsamiske fjorder

Arrangører: Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø, og Senter for nordlige folk A/S

Sted: Manndalen, Ája
Tid: Mandag 22. juni kl. 18.00

Mandag den 22. juni arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø og Senter for nordlige folk A/S et åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden. Formålet med møtet er å presentere forskningen som blir gjort på fiske i både Kåfjord/Lyngen og andre sjøsamiske fjorder, og invitere til dialog og innspill fra fiskere og lokalbefolkning om forskningen som gjøres. Diskusjonene fra selve møtet vil også være grunnlag for videre forskning på fjorden. Målgruppen for møtet er lokalbefolkningen og spesielt fiskere, i tillegg til forskere, forvaltere, planleggere og andre med interesse for temaet fiske og bruk av fjorden.

Program

18.00 – 18.10 Velkommen

18.10 – 18.30 Forskning på fiske og bruken av fjorden
– Fávllis-prosjektets forskning på sjøsamiske fjorder v/Einar Eythorsson prosjektleder for Fávllis-prosjektet og forfatter av boka “Sjøsamene og kampen om fjordressursene”

18.30 – 18.45 Fjordfiske på Kåfjorden

Visning av filmsnutt fra Reni Wrights film om fjordfiske i Kåfjord, filmet i mars og april 2009

18.45 – 19.00 Pause. Servering av kaffe og vafler

19.00 – 19.15 Forskning som gjøres på Kåfjord v/Camilla Brattland, PhD-student

19.15 – 19.45 Innledning til diskusjon:
Bruk av Lyngenfjorden og Kåfjord som fiskefjord

19.45 Avslutning

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Åpent møte – Porsanger 2009

Porsanger juni 2009

Åpent møte:
Forskning på fiske og bruk av fjorden i sjøsamiske fjorder

Arrangører: Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger kommune og Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø

Sted: Olderfjord i Porsanger (Kroa)
Tid: Mandag 8. juni kl. 18.00

Mandag den 8. juni arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø, Sjøsamisk kompetansesenter og Porsanger kommune et åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden. Formålet med møtet er å presentere forskningen som blir gjort på fiske i både Porsangerfjorden og andre sjøsamiske fjorder, og invitere til dialog og innspill fra fiskere og lokalbefolkning om forskningen som gjøres. Diskusjonene fra selve møtet vil også være grunnlag for videre forskning på fjorden. Målgruppen for møtet er lokalbefolkningen og spesielt fiskere, i tillegg til forskere, forvaltere, planleggere og andre med interesse for temaet fiske og bruk av fjorden.

Program

18.00-18.10 Åpning v/ Einar Eythorsson

18.10-19.00 Porsangerfjorden sett fra et lokalt ståsted.. Innlegg 15-20 min av hhv. Smørfjord fiskarlag og Bivdi. Kommentarer/spørsmål

19.00-19.15 Pause

19.15-19.30 Fávllis v/ Einar Eythorsson og Camilla Brattland

19.30-20.00 Havforskningsinstituttet v/ Jan Sundet

20.00-20.15 Pause

20.15-20.40 Sjøsamisk kompetansesenter. Innledning til diskusjon om: Fjordforskning – og hva så?

20.40-21.15 Diskusjon

Posted in Uncategorized | Leave a comment