Monthly Archives: June 2010

Åpent møte i Kåfjord – 2010

Kåfjord juni 2010

Invitasjon til åpent møte: Lokale ressurser, marked og verdiskaping

I samarbeid med det samiske fiskeriforskningsnettverket Fávllis ved Universitetet i Tromsø, inviterer Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk til et folkemøte

Tid: 21. juni, kl. 18:00-20:15

Sted: Manndalen, Senter for nordlige folk
Som en oppfølging fra fjorårets åpne møte om forskning på fiske og bruk av fjorden, arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø, Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk A/S et nytt møte, denne gangen med fokus på fiskeriøkonomi, marked og verdiskapning. Utgangspunktet er Kevin St. Martin sitt forskningsopphold ved Samisk senter og Norges fiskerihøgskole.  St. Martin har sammen med fiskere i Port Clyde, New England, jobbet mye med fiskeri- og lokaløkonomi og alternative markeder for fisk. St. Martin vil på møtet fortelle om hvordan de har lyktes i å utvikle modeller som er bærekraftige både når det gjelder miljøhensyn og økonomi. Vi inviterer til dialog med og innspill fra fiskere og lokalbefolkning, forvaltere, planleggere og andre med interesse for temaet fiske, bruk av fjorden og lokal verdiskaping. Diskusjonene fra selve møtet vil også være grunnlag for planlegging av forskning på lokal verdiskaping. Møtet vil simultantolkes mellom norsk og engelsk.

Program
1800 – 1810: Velkommen

1810 – 1825: Småsamfunnssatsning i Kåfjord kommune v/Einar Eriksen, næringskonsulent i Kåfjord kommune

1825 – 1850: Fiskemottak og marked: Utfordringer for mottaksanlegg v/Einar Storslett, Djupvik og Nils Ivar Isaksen, Manndalen

1850 – 1915: Pause, servering av kaffe og vafler

1915 – 1935: Fisking for framtida: hvordan fiskerne i Port Clyde tok styring over egen økonomi v/Kevin St. Martin

1935 – 2015: Diskusjon: Lokal bruk av ressurser – muligheter og begrensninger, kort innledning v/Jahn Petter Johnsen, Norges fiskerihøgskole

2015: Avslutning

Posted in Uncategorized | Leave a comment