Sluttseminar for Fávllis-1 2010

Fjordøkologi og lokal kunnskap

Sluttseminar for forskningsprosjektet Fjordøkologi og sjøsamiske lokalsamfunn; lokal kunnskap og endringsprosesser.[1]

Fjordøkologi og lokal kunnskap

Arrangører: Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø og Sjøsamisk kompetansesenter (Porsanger)

Tid: 11. og 12. november 2010

Sted: Torsdag 11. november: Bygdehuset, Smørfjord. Fredag: Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Bakgrunn
Forskningsprosjektet Fjordøkologi og sjøsamiske lokalsamfunn, lokal kunnskap og endringsprosesser er et samarbeid mellom Senter for samiske studier, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Havforskningsinstituttet, Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger og Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) i Tana. Prosjektet har fokusert på økologiske endringer i Porsanger og Tana (med hovedvekt på Porsanger), og det har vært lagt vekt å få fram ulike former for kunnskap om fjorder i endring, både samfunnsvitenskapelig og biologisk kunnskap, samt lokal økologisk kunnskap. Formålet med seminaret er å presentere noen resultater fra prosjektet og invitere til samtale omkring emnet fjordøkologi og lokal kunnskap samt utfordringer knyttet til økologiske forandringer i fjorder.

Prosjektet er knyttet til Fávllis[2], et forskningsnettverk for samisk fiskeriforskning, og er finansiert av Norges Forskningsråd (programmet Havet og kysten).

 

Levering av kongekrabbe i Porsanger, september 2009. Foto: Svanhild Andersen

PROGRAM

Torsdag 11. november (Smørfjord)
19.30-20.00   
Navn på fiskegrunner i Porsangerfjorden v/ Camilla Brattland og Steinar Nilsen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø   

20.00-20.30
Utdrag fra film om fiskerkunnskap og forskerkunnskap om Porsangerfjorden v/ Sirkka Seljevold, Senter for samiske studier og Visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø

20.30-21.15 Diskusjon, samtaler, kaffe

Fredag 12. november (Indre Billefjord)   

09.00–09.15
Åpning v/ Sigvald Persen, Sjøsamisk kompetansenter

09.15-09.45
Sjøsamenes næring og ressursutnyttelse i Porsangerfjorden v/ Hartvig Birkeli, Sjøsamisk kompetansesenter

09.45–10.00            Pause

10.00-10.40
Økologiske forandringer i Tanafjorden v/ Terje Pedersen, fisker i Tanafjorden

10.40-11.00            Pause

11.00-11.30
Kongekrabben – spredning og økologiske konsekvenser v/ Jan Sundet, Havforskningsinstituttet

11.30-12.15            Lunsj

12.15-12.45
Fiskeriforskning i fjorder. Fjordtoktene 1992-2010 v/ Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet

12.45-13.30
Fisken som forsvant. Lokal kunnskap om endringer i fjordøkologi v/ Svanhild Andersen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø og Einar Eythórsson, NIKU

13.30-13.45            Pause

13.45-14.15
”Gjenstridige fjordfolk”. Tilbakeblikk på samfunnsforskning i  Porsanger på 1980-tallet v/ Ragnar Nilsen, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø

14.15-14.45
Hva skjer med fjordfisket og de samiske fjordområdene? Noen perspektiver og utfordringer v/ Jon Gustavsen, forfatter.  

14.45-15.00            Pause 

15.00-15.30            Plenum – samtaler og diskusjon     

15.30-15.45            Oppsummering og “veien videre” v/ Einar Eythórsson

 

Påmelding innen 5. november.
Telefon 78464220, eller e-post: sigvald.persen@mearrasapmi.no

Påmelding ikke nødvendig for arrangementet i Smørfjord

 

Fra Vestertana og omegn. Foto: Svanhild Andersen, Elin Mathisen, Solveig Joks

[1] Det offisielle navnet er ”Fjord ecosystems – Sami communities: Local ecological knowledge and socio-ecological history.” Mer om prosjektet og om Fávllis 2 (som overlapper men har noen flere emner), se presentasjon av Fávllis-prosjektene her.

[2] Fávllis – et samisk ord som betyr på dypet eller ute fra land, “på sjøen”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.