Monthly Archives: February 2011

Dagsseminar om database/kunnskapsbase

Samarbeid mellom NIKU og Senter for samiske studier/Fávllis-prosjektet

Tid: 7. februar 2011 kl. 10.00-14.00
Sted: møterommet Guovssu på Senter for samiske studier

Program

10.00-10.15  Bakgrunn for seminaret – NIKU og Fávllis sitt arbeid med intervju/lokal kunnskap
v/ Einar Eythorsson

10.15-11.15   Hva kan CAQDAS? Hva er ”det beste programmet?” v/ Walter Schönfelder

11.15-12.15  Kart og database i prosjekt Finnmarkskommisjonen v/ Alma Thuestad

12.15-13.00  Lunsj

13.00-14.00  Kunnskapsbase for lokal økologisk kunnskap? Noen vurderinger og erfaringer fra Fávllis-prosjektet

v/ Svanhild Andersen (om målsettingen og noen utfordringer), Camilla Brattland (bruk av kart), Jørn Weines (bruk av NVivo og etablering av en NVivo-kunnskapsbase), Else Grete Broderstad og Einar (innspill vedr. muligheter for videre arbeid med og samarbeid vedrørende kunnskapsbase)

Posted in Uncategorized | Leave a comment