Monthly Archives: October 2011

Program Favllis-2 sluttseminar

Arrangører: Fávllis-prosjekt 2 ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø og Senter for Nordlige folk i Kåfjord  

Tid: Mandag 17. og tirsdag 18. oktober 2011  

Sted: Senter for nordlige folks lokaler og deler i Nisga’a Longhouse

Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding innen 7. oktober til Senter for nordlige folk.

Lokal kunnskap og forvaltning av fjorder i sjøsamiske områder

Bakgrunn

Målet for Fávllis-prosjektet prosjektet er blant annet å dokumentere og analysere tradisjonell økologisk kunnskap i fjorder (herunder kunnskap om økologiske forandringer). Fávllis 2 er finansiert av Samisk program i Norges Forskningsråd.

Formålet med seminaret er å presentere noen resultater fra Fávllis 2-prosjektet og invitere til samtale omkring emnet lokal kunnskap og forvalting av fjorder i sjøsamiske områder. Vi har tatt utgangspunkt i disse spørsmålene: Hva består den lokale fjordkunnskapen i? Kan den brukes i forvaltningen av fjorder, og hva er forutsetningene for at den skal kunne tas i bruk?

Konferanseprogram:

Del 1: Åpning: Forskningsfilm fra fjorder

Mandag 17. oktober 2011

19.30: Velkommen v/ Svanhild Andersen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

19.40 – 20.10: Fiskerkunnskap og forskerkunnskap om Porsangerfjorden (30 min.)Film v/ Sirkka Seljevold, Senter for samiske studier og Visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Produsert av Senter for samiske studier.

20.15 – 21.00: Kommentarer og diskusjon

21.00: Kveldsmat


Tirsdag 18. oktober 2011

09.00–09.15: Åpning v/ Henrik Olsen, Senter for nordlige folk og Svanhild Andersen, Senter for samiske studier

Del 2: Lokal økologisk kunnskap om fjorder

09.15–09.45: Hva er lokal økologisk kunnskap, hva kan den brukes til, og av hvem? Noen betraktninger med utgangspunkt i lokale observasjoner av økologiske forandringer i Porsangerfjorden v/ Svanhild Andersen, Senter for samiske studier

09.45–10.00: Pause

10.00–10.45: Monstertorsk, vitenskap og politikk i Storfjord. Kartlegging av lokale gytefelter i sjøskapet som politisk og vitenskapelig øvelse v/ Camilla Brattland, Norges fiskerihøgskole og Senter for samiske studier

Kommentarer: Kåfjord Fiskarlag og andre

10.45–11.00: Pause

 

Del 3: Lokal kunnskap i forvaltning av fjorder

11.00–11.30: Kunnskapsgrunnlaget for kystsoneplanlegging v/ Steinar Larsen, Fiskeridirektoratet (avdeling Troms)

11.30–12.30: Lunsj

12.30–13.00: Sametingets kunnskapsgrunnlag i fjordsaker og arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap v/ Inge Arne Eriksen, Sametinget.

 

Del 4 Formidling: Lokal kunnskap på museum og internett

13.00–13.45: Lokal kunnskap om fjorder – hva finnes hvor, og hvordan ta den i bruk? v/ Sigvald Persen, Sjøsamisk kompetansesenter

13.45-14.00 Pause

14.15–15.00 Lokal kunnskap på museum. Noen formidlingsgrep ved den nye utstillingen ved museet på senter for nordlige folk v/ Irina Haugane, Senter for nordlige folk

15.00–15.45: Diskusjon, oppsummering og “veien videre”: Dokumentasjon, formidling og bruk av lokal kunnskap: Hvilken rolle skal samiske kunnskapssentre spille?

Diskusjonen ledes av Else Grete Broderstad, Senter for samiske studier

Kontaktpersoner

Senter for samiske studier: Svanhild Andersen Tlf 77 64 69 02 og 957 91 356, e-post svanhild.andersen@uit.no

Senter for nordlige folk: Asle Tveitnes Tlf 904 17 044, e-post asle@nordligefolk.no

Posted in Uncategorized | Leave a comment