Monthly Archives: September 2012

Workshop on FÁVLLIS related topics:

Monday October 8th, 2012.
Venue: University of Tromsø, Non-experimental sciences building, House 1, Room 1.323.
The working language for the workshop is English.

The Future of Sami Fisheries Research:

09.00-09.05:       Opening

09.05-10.15:       Putting local ecological knowledge on the map by Svanhild Andersen, Jørn Weines, Camilla Brattland and Sirkka Seljevold

10.15-10.30:    Research cooperation: experiences and lessons learned. Comments by Sigvald Persen, chair of the coastal Sami resource centre, Porsanger

10.30-10.45:       Coffee break

10.45 -11.15:      Coastal Communities: Towards Biocultural and Economic Diversity
by Kevin St. Martin, Department of Geography, Rutgers University

11.15-11.35:       New Attitudes – New Challenges: Perspectives on LEK-research and Local Partnership by Einar Eythorsson, the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

11.35-12.00:        Debate on the future of Sami fisheries research

12.00-13.00:        Lunch

After the workshop there is a 20-year anniversary conference for the Centre for Sami Studies.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fávllis-aktiviteter 2012 (sluttfase)

Fávllis-aktiviteter 2012 (sluttfase)

22. juni: Camilla Brattland ved NFH forsvarer sin avhandling “Making Sami Seascapes Matter – Ethno-ecological governance in coastal Norway” for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap.

22. juni: Prøveforelesning:”Explain and discuss the scientific and political challenges involved in claiming individual and/or collective fishing rights for Sami in marine waters in North-Norway (rights to specific fishing areas)” v/ Camilla Brattland

2. juni: Førpremiere på kortfilmer på Senter for nordlige folk, bl.a. filmen “Hoavda og skårungene” v/ Reni Wright, i samarbeid med Camilla Brattland.

21. februar: Innlegg på SESAMs forskerseminar: “Onkel Oddvar og Bølgen”. En film om en eldre fisker fra Vestre Jakobselv i Øst-Finnmark som fortsatt produserer tørrfisk for salg. V/ Katriina Pedersen, tidligere masterstudent ved Visuelle kulturstudier, UiT.
Se de tre første minuttene av filmen her.

6. februar: Ny blogg på forskning.no: “Det hadde vært godt med seimølja” – på Samefolkets dag v/ Svanhild Andersen

4. februar: Fortellinger fra en fjord om hvordan fisken forsvant og hva som kom i stedet. Utdrag fra forskningsfilmen “Det hadde vært godt med seimølja”, presentert på SESAM forskningsseminar 2012 v/ Svanhild Andersen og Sirkka Seljevold

5. januar: Camilla Brattland og Steinar Nilsens artikkel “Reclaiming Indigenous Seascapes. Sami Place Names in Norwegian Sea Charts” er nå på nett.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fávllis-aktiviteter 2011

13. desember: Innlegg på SESAMs forskerseminar: Hva lærte vi om lokal kunnskap i Fávllis-prosjektet? Noen oppsummerende betraktninger v/Svanhild Andersen

30. november: Filmen “Det hadde vært godt med seimølja” vises på SESAMs forskerseminar. Spørsmål til diskusjon: Valg av framstillingsmåter og bruk av voiceover og/eller tekstplakater.
V/ Sirkka Seljevold

25. november: Filmen “Det hadde vært godt med seimølja” vises i Smørfjord i Porsanger. Et arrangement i samarbeid med Smørfjord bygdelag.

24. november: Filmpremiere i Indre Billefjord, Porsanger, i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter. “Det hadde vært godt med seimølja.” En film om økologiske forandringer i Porsangerfjorden, lokal kunnskap og forskerkunnskap

1. november: Miniseminar om småskalafiske og miljøforandringer

17. og 18. oktober: Sluttseminar Fávllis 2 i Manndalen, i samarbeid med Senter for nordlige folk. Seminaret vil presentere resultater fra Fávllis 2-prosjektet og invitere til samtale omkring emnet lokal kunnskap og forvalting av fjorder i sjøsamiske områder. Program her. Påmeldingsfrist 7. oktober 2011. Mer informasjon finnes her

7. og 8. oktober: Salmon Voices: Workshop i München om urfolk og lakseoppdrett

22. september: Ny blogg på forskning.no: Når forskeren blir filmstjerne v/ Camilla Brattland

6. september: Innlegg på SESAMs forskerseminar: “Native Resilience”, om sosiale mekanismer i fisket i Porsangerfjorden v/ Camilla Brattland

23. august: Innlegg på SESAMs forskerseminar: Anonymisering versus navngiving av lokale kunnskapsbærere v/ Svanhild Andersen

30. juni: Presentasjon av Fávllis på Forskningsrådets nettsider (Program HavKyst): Lokal kunnskap avgjørende

23. juni: Lansering av boka “Den gang var det jo rikelig med fisk”. Lokal kunnskap fra Porsanger og andre fjorder Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Mer informasjon finnes her.

12. mai: Sirkka Seljevold: En dag i Smørfjord. Videosnutter

6.mai: Artikkel hos Gáldu Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: Camilla Brattland:
Fjordretten og drømmen om en samisk fiskerisone

5. mai: Tromsø Museum – Universitetsmuseet lanserer i samarbeid med Varanger Samiske Museum boka ”Fiske, fangst og tradisjonell kunnskap i indre Varanger”. Einar Eythorsson, prosjektleder i Fávllis 1, er en av bokas redaktører. Mer informasjon her.

27. januar: Else Grete Broderstad og Einar Eythorsson: “Tipping points, fishery management and local communities”. Arctic Frontiers, Science section programme (oppdatert program)

25. januar: Seminar: “Indigenous peoples in marine industries – conflict or opportunity?” Les mer

19. januar: Artikkel av Camilla Brattland: “Samer, rein og reindrift i Newfoundland” publisert i Sagat Les mer

Camilla Brattland: Report from research stay in Canada: Fisheries and First Nations

Posted in Uncategorized | Leave a comment