Ny artikkel: Social–ecological timelines to explore human adaptation to coastal change

En ny artikkel basert på Fávllis-materialet har blitt publisert i Ambio.

Social–ecological timelines to explore human adaptation to coastal change
Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Jørn Weines og Knut Sunnanå.

Through the construction of a socio-ecological timeline for the Porsanger fjord ecosystem, this article illustrates the different ways in which environmental and social–ecological changes have influenced the adaptations of rural households in coastal Sami communities in Finnmark, north Norway. The main finding is that, although environmental change in the form of seal invasions and dwindling fish stocks directly impacted the fisheries, the introduction of a new vessel quota system decisively changed adaptive capacity and coastal Sami household adaptation strategies. These changes represented a tipping point for the social–ecological system in the period between 1986 and 1990. It is thus important to discuss the ways in which governance systems may facilitate actions to adapt to climate and biodiversity change and foster sustainable rural livelihood systems in coastal Norway. Based on traditional and local ecological knowledge on the state of the ecosystem prior to the tipping point, two relevant actions to increase the resilience of the system were identified: ensuring the possibility of re-entry into fisheries as part of rural livelihood combinations, and ecological restoration of kelp beds. Flexible diversification of livelihoods allows exploitation of a range of adjacent species without large investments in a fossile fuel-driven fisheries economy. Investing in regrowth of macroalgae to foster cod nursery areas and increase carbon sequestration can be a relevant alternative for communities that are interested in contributing to climate change mitigation on a larger scale.

Fulltekst er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside: https://doi.org/10.1007/s13280-018-1129-5 

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny artikkel: Social–ecological timelines to explore human adaptation to coastal change

Fávllis-presentasjon om Social-Ecological Timelines

10. november holdt Camilla Brattland og Jørn Weines en presentasjonen om sosio-økologiske tidslinjer på konferansen Time series analysis in environmental science and applications to climate change.

Abstract “Social-Ecological Timelines and climate change narratives in Finnmarkfjord fisheries”:
Based  on  research  conducted  through  the  Fávllis  network  for  Sami  fisheries  research,  this paper presents examples of socio-ecological timelines (SET). The concept was developed as a tool  for  analysing  social-ecological  change  at  a  small  spatial  scale.  Experiences  from attempting  to  compare  and  integrate  science  and  local  knowledge  on  fjord  ecosystems  is that there is little overlap between the two, because the data represent different spatial and temporal   scales   and   very   different   methods.   Until   recently,   marine   scientists   have concentrated on large-scale ecological systems such as the Barents Sea, and the research on fjord  ecology  that  started  in  the  1990s  is  limited in  scope  and  cannot  produce  long  time series. The experience-based knowledge of local fishers on the other hand, is limited to their harvesting  space.  Fishers  can  recollect  long-term  trends  and  events  of  ecological  change throughout their fishing  career,  which  brings  a  much  longer time  perspective  on  ecological change in the area. To represent such timelines is challenging, however, and to integrate it with marine science and climate change research even more so. This presentation provides some examples of SET from climate change narratives developed from interviews with fjord fishers in Finnmark, and discusses some of the challenges and advantages to including SET in ecological and climate change research.

Power-point presentasjon.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fávllis-presentasjon om Social-Ecological Timelines

Ny rapport om LØK i lakseforvaltningen

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig publisert en rapport med utgangspunkt i foreliggende forskning om lokal økologisk kunnskap (LEK) av relevans for kunnskap om, og forvaltning av villaks: NINA Rapport 1290: Lokal og tradisjonell økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks. En forstudie.

Forfatterne foreslår et lokalt forankret, flerfaglig prosjekt på lokal økologisk kunnskap om villaks, i samarbeid med relevante fagmiljøer på feltet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny rapport om LØK i lakseforvaltningen

Ny masteroppgave fra Fávllis

Jørn Weines, tidligere vitenskapelig assistent i Fávllis, fullførte nylig en mastergradsoppgave i historie basert på materiale fra prosjektet.

Oppgavens tilttel er Local ecological knowledge as source material for historical research: Reflections on interdisciplinary collaboration, politics and history through the Fávllis network and the Porsanger Fjord.

Oppgaven er tilgjengelig i munin: http://munin.uit.no/handle/10037/9319

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny masteroppgave fra Fávllis

Seminar: Samfunnsforskning for kysten

Seminar:  Samfunnsforskning for kysten

Arrangert av: Fávllis – Samisk fiskeriforskningsnettverk

Dato: 26. mai kl 9:30-11:30

Hvor: Guovssu, Senter for samiske studier

Senter for samiske studier arrangerte et seminar for å diskutere samfunnsforskningas bidrag til kunnskap om sjøsamiske og nordnorske fiskerisamfunn.

Program

 Innledning v/Else Grete Broderstad

Jørn Weines (Master i historie, Senter for samiske studier): Fávllis-fra nettverk til forskningsfelt? (masteravhandling)

Svein Jentoft (Professor, Norges Fiskerihøgskole): Nærhetsprinsippet i fiskeriforvaltninga (presentasjon)

Camilla Brattland (Post doktor, Senter for samiske studier): Fjordfiske og oppdrett – hva kan samfunnsforskninga bidra med? Eksempelet Spildra i Kvænangen (presentasjon)

Diskusjon: Et nytt Fávllis-nettverk for kritisk kunnskap om kysten?

Velkommen!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seminar: Samfunnsforskning for kysten

10 års-markering: Meron fávllis

10 års-markering for Sjøsamisk kompetansesenter, Mearrasámi duodjedállu og Fávllis samisk fiskeriforskningsnettverk.

forslag 10_logo_jubileum

 

Arrangører: Sjøsamisk kompetansesenter, Mearrasámi duodjedállu (begge Porsanger) og Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Tid: 27. og 28. november 2013
Sted: Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord

Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding innen 15. november.

Bakgrunn
Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger ble stiftet i 2003, og i nær tilknytning til denne begivenheten startet arbeidet med å etablere Mearrasámi duodjedállu (sjøsamisk duodji-hus). Samme år ble det også tatt initiativ til etablering av et samisk fiskeriforskningsnettverk (Fávllis) med utgangspunkt i Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Etter et godt samarbeid mellom Sjøsamisk kompetansesenter og Fávllis i prosjekter med lokal/tradisjonell fjordkunnskap som hovedtema, arrangeres et seminar som en felles 10 års-markering. Seminaret finner sted på Sjøsamisk kompetansesenter i Indre Billefjord den 27. og 28. november.

PROGRAM

DEL 1: SJØSAMISK KOMPETANSESENTER OG MEARRASÁMI DUODJEDÁLLU 10 ÅR. LOKAL FORANKRING I PORSANGER

Onsdag 27. november  

13.00–13.15
Velkommen
v/ Svanhild Andersen, styreleder ved Sjøsamisk kompetansesenter ­

13.15–14.00
Sjøsamisk kompetansesenter og Mearrasámi duodjedállu 10 år. Et tilbakeblikk og betraktninger om veien videre
v/ Sigvald Persen, daglig leder ved Sjøsamisk kompetansesenter; Olaf Eliassen, tidligere styreleder; og Solveig Tangeraas, nestleder i senterstyret og medarbeider i Mearrasámi duodjedállu

14.00–14.15 Pause

14.15–16.30
Duodji og lokalhistorie
– Porsangerkofta før og nå v/ Solveig Tangeraas
– utfordringer i arbeidet med sjøsamisk duodji v/ Solveig Johannesen,
leder i Mearrasámi duodjedállu
– utstilling av duodji, bruksgjenstander og foto

16.30­–18.00  Servering

DEL 2: DIGITALT VERKTØY FOR FORMIDLING LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT

18.00–18.45
Lansering av nettstedet Meron for formidling av lokal kunnskap
v/ Sigvald Persen og Bjørn Watterud, IT-ingeniør og daglig leder ved BWW

18.45–19.00 Pause

19.00–19.30
Formidling av lokal/tradisjonell kunnskap. Bruk av nettstedet Meron  
v/ Kjersti Myrnes Balto, daglig leder ved Várdobáiki samisk senter, Evenes 

19.30–20.00 Kommentarer, samtaler

DEL 3: FÁVLLIS 10 ÅR. FJORDFORSKNING, LOKAL KUNNSKAP OG FORVALTNING

09.00–09.15
Åpning
v/ Else Grete Broderstad, daglig leder ved Senter for samiske studier universitetet i Tromsø

09.15–09.45
Ikke bare størrelsen det kommer an på. Mot internasjonale retningslinjer for forvaltning av småskalafiske
v/ Svein Jentoft, professor ved Norges Fiskerihøgskole

09.45–10.15
Levedyktige lokalsamfunn? Noen betraktninger om fjorder som sosio-økologiske system
v/ Else Grete Broderstad og Einar Eythorsson, begge tidligere forskere i Fávllis

10.15–10.45 Pause

10.45–11.15
Observasjoner av nylige økologiske forandringer i Porsangerfjorden
v/ Bernt Wilhelmsen, fjordfisker                 

11.15–11.45
Modell og database for lokal økologisk kunnskap som del av kunnskapsgrunnlag for forvaltning og forskning på fjordøkologi i Porsangerfjorden
v/ Camilla Brattland, tidligere forsker i Fávllis og Sigvald Persen, daglig leder ved Sjøsamisk kompetansesenter og medarbeider i Fávllis

11.45–12.45 Lunsj

12.45–13.30
Havforskning på Porsangerfjorden og prosjektet Aktiv forvaltning

v/Knut Sunnanå, forsker ved Havforskningsinstituttet

13.30–14.00
Fjordbunnen avdekkes: Maringeologenes kartlegging i Porsanger
v/ Sigrid Elvenes, forsker ved NGU (Norges geologiske undersøkelse)

14.00–14.15 Pause

14.15–14.45
Forvaltning av fjorder. Utfordringer mht. kunnskap og rettslig grunnlag
v/Sametinget (ikke bekreftet)

14.45–15.15
Diskusjon

15.15–15.45 
Oppsummering og “veien videre”
v/ Sigvald Persen og Else Grete Broderstad

Påmelding
Påmelding til Sigvald Persen innen 15. november.
e-post: sigvald.persen@mearrasapmi.no, tlf. 78 46 42 20
Oppgi om du ønsker å delta på en av dagene og hvilken, eller begge dagene. Oppgi også behov for skyss til/fra flyplassen i Lakselv.

Flytider

Ankomst Lakselv onsdag 27. november:
– fra Tromsø: 12.10, 17.15 og 23.00
– fra Kirkenes: 12.10 og 17.15
– fra Vadsø: 17.15

Avreise torsdag 28. november:
16.00 Avreise fra Billefjord til Banak flyplass i Lakselv (37 km)
17.30 Fly til Tromsø, Oslo, Vadsø og Kirkenes

(Tidligere fly Lakselv-Tromsø: 12.30)

Skyss Lakselv-Billefjord:
Onsdag 27. november: Drosje/minibuss fra flyplassen kl 17.30
Torsdag 28. november: Drosje/minibuss fra Billefjord kl 15.15

Overnatting
Det fins ikke overnattingssteder i Billefjord, men to hotell i Lakselv.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on 10 års-markering: Meron fávllis

Svein Jentoft – “Towards a Sami fisheries tenure: Why not?”

As part of SESAM’s series of brown-bag seminars, Professor Svein Jentoft will hold a presentation on the topic “Towards a Sami fisheries tenure: Why not?”

Venue: Gouvssu, TEO H2.228; Friday April 26th, 11:15-12:00

More information.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Svein Jentoft – “Towards a Sami fisheries tenure: Why not?”

Níels Einarsson – Neoliberal fisheries governance in action: Lessons from Iceland

As part of SESAM’s series of brown-bag seminars, Dr. Níels Einarsson held a presentation on the topic “Neoliberal fisheries governance in action: Lessons from Iceland”.

More information.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Níels Einarsson – Neoliberal fisheries governance in action: Lessons from Iceland

Gáldu skriver om lanseringen av nettsiden til Fávllis

Gáldu skriver om lanseringen av nettsiden til Fávllis.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gáldu skriver om lanseringen av nettsiden til Fávllis

Ny utgave av skriftserien

Nytt nummer i skriftserien for Senter for samiske studier med innhold fra Fávllis: http://septentrio.uit.no/samskrift

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny utgave av skriftserien