Dokumentar-/forskningsfilm

Dokumentar-/forskningsfilmen “Det hadde vært godt med seimølja” (Seljevold 2011) viser ulike former for kunnskap om Porsangerfjorden. Man følger noen fjordfiskere i deres daglige arbeid, og synliggjør dermed bruk av lokal kunnskap og også utviklingstrekk i fjorden som et økologisk system. Filmen viser også marinbiologer i arbeid, blant annet på forskningstokt i Porsangerfjorden. Forholdet mellom fisker- og forskerkunnskap illustreres i filmen gjennom opptak fra et åpent møte i Porsanger der en forsker diskuterer forvaltningen av kongekrabbe med fiskere og andre blant lokalbefolkningen. Utdrag fra filmen:

Det har også vært laget videosnutter basert på samme filmmateriale.

Fra Kåfjord er det laget en film om kunnskapsoverføring mellom pensjonerte menn, der fiskeren Ansgar Hansen forteller hvordan han lærer hvordan garn skal settes og hvordan en tar (fiske)med, eller meda som man sier i den lokale dialekten (Wright og Brattland 2012). Filmen var del av Camilla Brattlands dr.avhandling og kan ses her:

http://youtu.be/bDQixtHN7tc