Bilder

Under arbeid

Fangst av kongekrabbe i Porsanger

Båter på rekke     Roalds båt

Krabbefiskere venter på å få levert fangstene i Smørfjord, Porsanger (2009)

To kar     Krabber i kar

Fangst levert. Kongekrabbe utgjør nå den viktigste ressursen for yrkesfiskere i Porsanger og andre fjorder i Finnmark.

Blogg fra  Fávllis-prosjektet:
Fra fisk til kongekrabbe i Porsangerfjorden

Andre bilder fra feltarbeid i Porsanger
Camilla Brattland viser hun fram bilder på forskning.no fra sitt feltarbeid i Porsanger i 2009: Forsker på fjæra og fjorden.