LØK på kart

Forskningsmaterialet fra Fávllis-prosjektene presenteres på kart gjennom videoer, stedfestede observasjoner av sosio-økologiske hendelser, forskningsartikler og narrativer/fortellinger som er lenket til en forklaring eller til LØKsikonet. Disse er så langt det er mulig lenket til punkter i landskapet som samsvarer med steder avmerket på et hos Sjøsamisk kompetansesenters nettsted Meron.

Kartet nedenfor viser områdene Fávllis-prosjektet har hatt aktiviteter i og de lokale samarbeidspartnerne som har bidratt i prosjektet.

Klikk på feltene for å komme til undersider for disse områdene.

Der det ikke er laget undersider er artikler knyttet til området generelt.

 Tegnforklaring

Røde felter Områder hvor Fávllis-prosjektene har hatt aktiviteter.
  Lokale samarbeidspartnere i forskningsprosjektet Fávllis.