LØK i film/videosnutter/bilder

I likhet med andre former for kunnskap, er det ikke alle former for LØK som kan uttrykkes i  ord og tekst. Den delen av kunnskapen som ligger i for eksempel praktisk arbeid på fjorden,  kan synliggjøres gjennom bruk av film. Film synliggjør dessuten landskap og sosiale relasjoner – med andre ord omgivelsene der den lokale kunnskapen etableres og brukes. I Fávllis-prosjekt 2 har det vært lagt vekt på bruk av film både som metode, for analyse av lokal kunnskap og for formidling.

Sirkka på kaia      Sirkka
Filmantropolog Sirkka Seljevold på arbeid i Porsanger