LØK på kart i Lyngenfjorden

Klikk på punktene i kartet for å se klipp fra forskningsmaterialet som omhandler Lyngenfjorden. Punktene er satt på steder der forskningen har foregått eller som nevnes av informanter i prosjektet, og som det er knyttet hendelser, kunnskap eller minner til. Bruk pilene eller dra på kartet for å se punktene.


Tegnforklaring:

Lokale samarbeidspartnere i forskningsprosjektet Fávllis.
  Observasjoner. Dette er steder der fiskere eller andre har observert nye arter, deformert fisk, eller annet som avviker fra det normale.
Video. På disse punktene finner du videoklipp og utdrag fra forskningsfilmer. Punktene er knyttet til stedene det ble filmet eller til bostedet til sentrale personer i filmene. Videoen er produsert Reni Wright, som har tilknytning til Visuelle kulturstudier ved UiT.
Røde felter Gytefelter kartlagt av Fiskeridirektoratet i Troms, basert på informasjon fra fiskere. Kilde: Kartverktøy på www.fiskeridir.no.