LØK på kart i Porsanger

Klikk på symbolene, bruk pilene eller dra i kartet for geografisk oversikt over klipp fra forskningsmaterialet, eller utforsk tekstene som er samlet i LØKsikonet fra Porsangerfjorden. Symbolene representerer klipp fra forskningsmaterialet på steder forskningen har foregått eller som nevnes av informanter i prosjektet, og som det er knyttet hendelser, kunnskap, narrativer eller minner til.

Tegnforklaring:

  Lokale samarbeidspartnere i forskningsprosjektet Fávllis.
Narrativ. Intervjumaterialet presenteres blant annet gjennom fortellinger (narrativ) – som i denne sammenheng dreier seg om korte tekster basert på et eller flere intervju med fiskere eller andre fjordbeboere. Narrativ kan suppleres med vitenskapsbasert kunnskap, statistikk og andre former for kunnskap om fjorden.
  Utdrag fra forskningsartikler om lokal økologisk kunnskap.
  Video. På disse punktene finner du videoklipp og utdrag fra forskningsfilmer. Punktene er knyttet til stedene det ble filmet eller til bostedet til sentrale personer i filmene. Videoene er produsert av Sirkka Seljevold og Reni Wright, som begge har tilknytning til Visuelle kulturstudier ved UiT.
Observasjoner. Dette er steder der fiskere eller andre har observert nye arter, deformert fisk, eller annet som avviker fra det man lokalt oppfatter som fjordens og artenes normaltilstand.