Lokale fjordprosjekt

Fávllis-prosjektene har hatt fokus på lokal økologisk kunnskap (LØK) i fjorder, og på behovet for å utvide kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av fjorder. Tidligere gjennomførte prosjekt i sjøsamiske bosetningsområder har også fokusert på behovet for å  ulike former for fjordkunnskap, og også på behovet for lokal medinnflytelse i forvaltning av fjordene.