Medarbeidere i Favllis-prosjektene

Administrativ og faglig ledelse
Prosjektet ledes av Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø.
Administrativ leder: Hildegunn Bruland. Medarbeider i senterets administrasjon: Terje Lilleeng

Prosjektledere:
Fávllis I: Einar Eythorsson, Norsk institutt for kulturminneforskning, distriktskontor Tromsø.
Eythórsson deltar også som forsker i Fávllis-prosjektene.
Hovedtema: Tradisjonell økologisk kunnskap og sosio-økologisk historie

Fávllis II: Else Grete Broderstad, Senter for samiske studier.

Medarbeidere ved Senter for samiske studier
Svanhild Andersen
Hovedtema: Tradisjonell økologisk kunnskap
Koordinator i Fávllis II, siste prosjektår

Steinar Nilsen
Hovedtema: Samiskspråklig analyse

Sirkka Seljevold
Dokumentarfilm

Camilla Brattland
Hovedtema: Kartlegging av tradisjonell bruk i fjorder.

Pål Julius Nilsen
Hovedtema: Tradisjonell økologisk kunnskap i planlegging og forvaltning i dagens samfunn.

Jørn Weines
Vitenskapelig assistent. Utskrift av intervjuer og koding i NVIVO. Arbeid med nettsiden.