Samarbeidspartnere

Deltakelse fra andre enheter ved Universitetet i Tromsø
Bjørn Arntsen, Visuelle kulturstudier: veileder filmarbeid
Svein Jentoft, Norges Fiskerihøgskole: veileder for dr.gradsstipendiat

Det juridiske fakultetet, Forskergruppa for samerett og Forskergruppa for havrett:
Samarbeid om konferanse og dr.gradskurs.

Tromsø Museum, seksjon for kulturvitenskap: Ferdigstilling av materiale innsamlet av Johan Albert Kalstad. Engasjement av Einar Eythorsson og Tor-Magne Berg for det formål. Arbeidet delfinansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Samarbeidspartnere ved Havforskningsinstituttet, avdeling Tromsø
Jan Sundet og Knut Sunnanå, forskningsprogrammet EPIGRAPH

Samiske partnerinstitusjoner
Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger
Samisk Nærings- og Utredningsssenter (SEG), Tana
Senter for nordlige folk, Kåfjord

Samarbeidspartnere i Canada og USA
Barbara Neis, Dept. of Sociology Memorial University, Newfoundland, Canada
Grant Murray, Malaspina-University College Nanaimo, British Columbia, Canada
Peter Armitage, St. Johns, Newfoundland, Canada
Kevin St. Martin, Rutgers University, New Jersey, USA

Annet samarbeid: Det er inngått en intensjonsavtale mellom Fávllis og prosjektet Árbediehtu ved Samisk høgskole. Avtalen omfatter samarbeid om workshop og artikkelsamling.