Statistikk

Utviklingen i folketall og fiskerier i sjøsamiske områder er beskrevet i henholdsvis kapittel 3 i Samiske tall forteller (2008) og kapittel 3 i Samiske tall forteller 2 (2010) (rapporter fra Faglig analysegruppe for samisk statistikk, utgitt av Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole)

Også Kystfiskeutvalgets innstilling gjør bruk av statistisk materiale for å beskrive utviklingen i sjøsamiske bosetningsområder (kapittel 6, bl.a. pkt. 6.7.2 svekket fiskerinæring).

Fiskeristatistikken som er brukt i de ovennevnte publikasjonene er presentert på grunnlag av Fiskeridirektoratets statistikk, og tall for befolkningsutvikling (og til dels også næringsutvikling) er hentet fra SSBs temaside samer i Norge.

Statistikk fra Porsanger – antall og åpne og lukkede båter 1950-2001