Statistikk Porsanger

Statistikk for antall båter i Porsanger 1950–2001; åpne og tildekte båter
Camilla Brattland har gått gjennom fartøyregisteret for fiskebåter i Porsanger i perioden 1950 – 2001, og presenterer sine funn her:

Det er jo en vanlig antagelse at samer fisker med små båter og konvensjonelle redskaper. Det jeg har funnet ut, er at de gjør det i Porsanger, men det er en stor forskjell mellom åpne og tildekte båter. Selv om de tildekte båtene ikke er mye større enn de åpne, i begge gruppene kan båtene være omkring 6,5 meter lange, er det andre forskjeller. Andelen av båter som var dekket til med overbygg, på ca. 10 meter, var faktisk større i 1950 i forhold til de åpne båtene, på omkring 6,5 meter og under, enn noen gang senere. Dette kan man finne ut ved å telle antall åpne og dekkede båter i kommunen i rapportene fra Fiskeridirektøren som ligger her: http://biblioteket.imr.no/e-tidsskrifter/merkeregister2/.

Rapportene har mange interessante opplysninger, som for eksempel navn på båter, bruk av ekkolodd osv. Et fåtall har hatt ekkolodd i båtene. I 1966, som var det siste året installasjon av ekkolodd ble registrert, hadde bare 4 av 34 båter tildekte båter i Porsanger ekkolodd, samtidig som antallet små åpne båter steg fra 4 i 1950 til 114 i 1966. I samme år hadde 45 av 400 fiskere i Nordkapp ekkolodd, så det virker som det var en vanlig andel på den tida. Den store reduksjonen på 50 % i åpne båter i 1988 kommer av selinvasjonen i fjorden, som hadde større effekt enn kvoteinnføringa i 1990. Etter 1988 er man tilbake omtrent på 1960-nivå, men med en nedadgående tendens til vi kommer til de senere år, til tallet for 2013 når omtrent samme nivå som i 1950.

Her er tabellen fram til 2001:

Statistikk_Porsanger_CB

Annen statistikk fra fjordområder
Se sida som omhandler fjorder som grunnlag for bosetning, samfunn og kultur.