Bruksområder for LØK i fjorder

Allerede fra slutten av 1970-tallet, men særlig siden 1990-tallet, foreligger en rekke publikasjoner som anbefaler innsamling og integrasjon av fiskeres kunnskap i  fiskerivitenskap og forvaltning. Man viser til at fiskernes kunnskap kan bidra både til å utvide det generelle kunnskapsgrunnlaget om økologiske forhold, og til å lage hensiktsmessige lokale regler for fisket.

  • Forskning og forvaltning
  • Skole og utdanning
  • LØK i lokal bruk: politikk, lokalhistorie, næringsutvikling
  • Lokal kapasitetsbygging