Videosnutter

Medarbeidere i Fávllis-prosjektene har vært på feltarbeid blant annet i Porsanger, og intervjuet fiskere og andre fjordfolk. Hensikten med disse videosnuttene er å gi små glimt fra fiskeres hverdag i Porsanger og deres omgivelser (fjordlandskapet), samt å vise eksempler på lokal kunnskap. På denne måten vil vi også gi et innblikk i emner som vi har arbeidet med i Fávllis-prosjektene, samt vise en anvendelig form for forskningsformidling for blant annet emnet lokal/tradisjonell kunnskap.

“En dag i Smørfjord”
Videosnutter “en dag i Smørfjord” (1-5) er lagt ut på Youtube, og finnes samlet her. Titler og lenker til hver enkelt snutt:

Feltdag i Smørfjord, introduksjon:

Fjordfisker med årets første laksefangst:

Småskalaproduksjon av røykalaks:

En Fávllis-forsker i samtale med fiskere:

Kartlegging av fjordfiske i Porsanger: