Endringer i universitets- og høgskolesektoren – What’s in it for me?

Noen universiteter og høgskoler har allerede gjennomført fusjoner de siste årene.

Regjeringen har annonsert stortingsmelding våren 2015 der tema er strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren.

Strukturendringene vil få betydning for oss som jobber i denne sektoren.

Vi ønsker derfor under denne konferansen å sette søkelys på de utfordringene, men også mulighetene, som endringene vil kunne føre til for oss i teknisk-administrative stillinger.

Viste du at:

 

tromso_fra_kroken

Foto: Kai Abelsen

Share