Landslide geotourism series. Geosite 2: Hølen

Figur 1: Bilde fra Norgei3D.no

Av Andreas Grumstad

Geosite type: Fjellskred (eng: Landslide/rock avalanche)

Distanse fra Tromsø: Omtrent 1t 15 min kjøring og 3-4 timer rolig tur/retur.

Coordinates: 69.1788956, 19.3525122

Find me: Landslide on Norgeskartlandslide on Google mapstrail head Norgeskart. UT.no

Om skredet: Hølen fjellskred er et av de store fjellskredene i Norge. Det har rast fra Høltinden i Balsfjord. Skredet har et tydelig kildeområde fra Høltinden hvor man ser et stort skredarr. Det er funnet et støvlag fra en myr etter skredhendelsen hvor det er datert til ca. 4000 år gammelt. Bergarten i området er svært skifrig og det antas at skredet har sklidd ut langs ett eller flere av disse svake lagdelingene. Se figur 2 under for oversiktsbilde.

Avsetningen til skredet har måttet ha god fart for det har rast på tvers av dalsiden, opp igjen på motsatt side og et godt stykke nedover mot fjorden. Ura ligger kaotisk og tidvis ulendt å gå i med store og små blokker, noen store som små hytter. Avsetningen strekker seg på tvers av dalen og omtrent 3 km nedover.

Da skredet gikk over dalbunnen demmet det opp det som er Storvatnet i dag. Slike oppdemminger er en av risikoene ved fjellskred hendelser. Demningen kan briste og innsjøen tømmes raskt i en flom. Det er ikke rapportert om en slik flomhendelse i Hølen.

Figur 2. Bilde over dagens Høltind med en stiplet linje der den antatte fjelloverflaten gikk før skredet. Svart linje i skråningen indikerer hvor avsetningene ligger. Kart viser oversikt over skredarr (rød linje) og avsetning (rødt området). Marin grense er tegnet inn i blått og skred demningen i svart. 

For å komme seg dit fra Tromsø kjører man E8 til Nordkjosbotn, også E6 sørover mot Bardufoss. Når du kjører vekk fra fjorden kommer du til en avkjøring til «Hølen» ved Stormoen, det ligger en betongfabrikk der som er lett å kjenne igjen. Kjør inn til Hølen og parker ved parkering og turskilt. Her er du allerede innenfor skredavsetningene og kan se enkelte store blokker litt spredt rundt. Gå traktor/grusvei opp mot Storvatnet. Skredarret er godt synlig fra dalen og er et mektig skue. Legg merke til de store blokkene på vei opp mot Storvatnet.

Figur 5: Kjøring fra Tromsø slik Google maps ville gjort det. 

Figur 4: tegnet inn sti langs grusvei. Siste biten opp på den lille åsen er frivillig. Mulig utsikt! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *