FLERE SPRÅK TIL FLERE

Råd og informasjon til flerspråklige familier basert på kunnskap fra forskningsfronten
Illustrasjon av to barn som smiler til hverandre med to ballonger bak hver av dem. "Bilingualism Matters"

Flere språk til flere har avdelinger ved UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø og ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Vi er tilknyttet informasjonstjenesten Bilingualism Matters ved University of Edinburgh. Denne tjenesten drives av Professor Antonella Sorace som er en av verdens ledende forskere innenfor tospråklighet.

Norge – et flerspråklig samfunn
Norge er i dag et flerspråklig samfunn, og ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) snakkes det over 300 forskjellige språk her i landet. I en befolkning på bare 5,3 millioner gir dette et betydelig potensiale for kulturelt mangfold og økonomiske muligheter. I mange deler av verden er det vanlig at barn vokser opp med to eller kanskje flere språk helt fra fødselen. I størstedelen av Europa er imidlertid to – og flerspråklighet et relativt nytt fenomen. Det å vokse opp med to eller flere språk blir derfor ofte ansett som noe spesielt eller kanskje til og med skadelig for barns utvikling, og flerspråklighet blir ofte forbundet med noe negativt. Dette er hovedsakelig et resultat av manglende kunnskap. Flere språk til flere vil forsøke å bøte på denne situasjonen ved å informere allmennheten om fordelene ved to- og flerspråklighet og oppmuntre foreldre, lærere og politikere til å støtte barns flerspråklige utvikling.

Fordeler ved flerspråklighet
Nyere forskning viser at tospråklighet ofte har en positiv effekt på barns utvikling. Barn som hører forskjellige språk i sine daglige omgivelser har gjerne større forståelse for forskjellige kulturer og andre menneskers synspunkter. De er ofte også bedre enn enspråklige til å gjøre flere ting samtidig (‘multitasking’), til å fokusere oppmerksomheten på noe, de lærer ofte å lese tidligere og de er ofte flinkere til å lære nye språk. Dette betyr at tospråklighet gir barn mye mer enn bare to språk!

Her kan du lese mer om fordelene ved tospråklighet i en artikkel fra New York Times.

Illustrasjon av et barn som sier hei på norsk, sørsamisk, polsk og arabisk.

Logoen vår

Logoen vår er et barn som sier hei på fire språk.  Dette barnet representerer alle barna i Norge som vokser opp med mer enn ett språk. Dette barnet ser lykkelig og slett ikke språkforvirret ut. Hun eller han vet tydeligvis at flerspråklighet er en gave!

Vi kunne ha inkludert mange flere språk i logoen, men har valgt fire som alle er godt representert i Tromsø, hvor den første avdelingen vår startet opp: norsk (hei), nordsamisk (bures), russisk (privet) og arabisk (marhaba). Nedenfor her ser dere også logoen for Trondheimsavdelingen. De fire språkene som er representert her er: norsk (hei), sørsamisk (haaj), polsk (tjesjtj) og arabisk (marhaba). Barnet på logoen vår ble tegnet av en ung student i Italia, Elisabetta Wolleb.

Share our news and articles: