Talks

Voits, Toms. 2021: “Living with more than one Language – The Effects of Bilingualism on Mind and Brain“, Fairbrother Lecture, University of Reading.

Rothman, Jason. 2020: “Facts and myths about bilingualism: Mind, brain and more“.

Jensen, Isabel Nadine and Kolb, Nadine. 2019: “Flerspråklighet i skolen i et språkforskerperspektiv.” Event organized by NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), Tromsø.

Anderssen, Merete and Mitrofanova, Natalia. 2014: “Å vokse opp med to språk: Fordeler og utfordringer” [Growing up with two languages: Advantages and challenges]. Seminar organized by The Norwegian Russian Association and The Directorate of Integration and Diversity, Tromsø.

Anderssen, Merete. 2014: “Fra Myter til forskningsbasert kunnskap: Hva er den beste strategien i tospråklige situasjoner” [From myths to research-based knowledge: What is the best strategy in bilingual situations?]. Seminar organized by KUN center for gender equality, Fauske.

Anderssen, Merete. 2014: “Fra Myter til forskningsbasert kunnskap: Hva er den beste strategien i tospråklige situasjoner” [From myths to research-based knowledge: What is the best strategy in bilingual situations?]. Seminar organized by KUN center for gender equality, Stokmarknes.

Rodina, Yulia. 2014: “Verdien av flerspråklighet og familiens rolle i barnas flerspråklige kompetanse”, Seminar organized by KUN center for gender equality, Herøy.

Vangsnes, Øystein A. 2014. Nynorsksynergiar – verdien av mangfaldig språkstimulering. [Nynorsk synergies – the value of diverse language stimulation] Senioruniversitetet i Førde.

Vangsnes, Øystein A. 2014. Kva veit vi om tospråklegheit? [What do we know about bilingualism?]. Talk at a visit by the Minister of Culture to Sogn og Fjordane county.

Andressen, Merete. 2014: “Tospråklighet som ressurs.” Foredrag på landsmøtet for Norske kveners forbund. Tromsø

Vangsnes, Øystein A. 2014. Tospråklege fordelar og utfordringar. [Bilingual advantages and challenges] South Sámi conference, Trondheim.

Vangsnes, Øystein A. 2014. Nynorsk: Why bother? Om tospråksfordelar og språkhaldningar hjå born og unge. [Nynorsk: Why bother? On bilingual advantages and language attitudes among children and adolescents]. Sogn og Fjordane teacher’s convention.

Rodina, Yulia. 2014: “Билингвизм: Один мозг + два языка = много преимуществ!”. Seminar for the Center of Russian Language and Culture in Oslo.

Rodina, Yulia. 2014: “Tospråklighet: En hjerne + to språk = mange fordeler.” Seminar for the Center of Russian Language and Culture in Oslo.

Rodina, Yulia. 2014: “Билингвизм и овладение русским языком в Норвегии / Tospråklighet og russisk språkinnlæring i Norge.” Seminar for foreldre og lærere i Russisk skole i Oslo / Seminar for the parents and teachers of the Russian School in Oslo.

Vangsnes, Øystein A. 2014. Språkleg mangfald og (in)toleranse i Noreg. [Language diversity and (in)tolerance in Norway]. Talk at workshop organized by Studentmållaget i Bergen.

Vangsnes, Øystein A. 2014. Nynorske tospråksfordelar: Hugmedvit, kognitiv utvikling og læring. [Bilingual advantages by Nynorsk: Theory of Mind, cognitive development and learning]. Talk to teachers of Norwegian at Sogndal Upper Secondary School.

Vangsnes, Øystein Alexander; Söderlund, Göran. 2014. Bidialektal skriftspråkskompetanse [Bidialectal literacy]. The Learning Regions Workshop, Oslo.

Bentzen, Kristine. 2013: “The benefits of bilingualism – much more than simply two languages.” Invited talk for parents and teachers at Tromsø International School, Tromsø, Norway.

Anderssen Merete and Bentzen, Kristine. 2013: “Språkutvikling hos barn – Flere veier til målet.” Invited talk at the conference ‘Folkehelsekonferansen Ung Fremtidshelse i nord’, Tromsø, Norway.

Vangsnes, Øystein Alexander; Söderlund, Göran. 2013. Bidialektal skriftspråkskompetanse [Bidialectal literacy]. Workshop for educational leaders etc. in Oppland county, Lillehammer.

Vangsnes, Øystein Alexander. 2013. Two day workshop on multilingualism with pupils at lower secondary school in Nesseby, Finnmark.

Bentzen, Kristine. 2013: ‘Hvordan tilegner barn seg språk? Språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn.’ Invited talk on bilingualism on behalf of Flere språk til flere at a seminar for teachers, Bergen, Norway.

Vangsnes, Øystein Alexander; Söderlund, Göran.2013: The effect of bidialectal literacy on school achievement. Interdisciplinary Approaches to Multilingualism 2013, University of Calgary.

Anderssen, Merete & Kristine Bentzen. 2013: ‘Ja til flerspråklighet! Fordeler med å kunne mer enn ett språk.’ Invited talk on bilingualism on behalf of Flere språk til flere at a network meeting about multilingualism (Nettverksmøte om flerspråklighet), Lenvik kommune, Norway.

Vangsnes, Øystein Alexander. 2013:Språkåret 2013. Språkmangfald og den nordnorske språkkjensla. [The Language Year 2013, language diversity and the northern Norwegian sense for language]. Talk at Senioruniversitetet 45+, Tromsø,

Vangsnes, Øystein Alexander. 2013:Norway: More linguistically diverse than you may have thought!. Early Language Learning and Multi-Lingualism: Scottish and European Perspectives, Edinburgh, The Scottish Parliament.

Wolleb, Anna. 2012: ‘Flere språk til flere! One brain + two languages = many advantages’. Seminar for the primary school teachers at the Oslo International School.

Rodina, Yulia. 2012:  ‘Один мозг + два языка = много преимуществ!’ (One brain + two languages = many advantages!), Alta, Norway.

Bentzen, Kristine. 2012: ‘Flere språk til flere! Tospråklighet gir mer enn bare to språk,’ invited talk on behalf of Flere språk til flere at the annual Morsmålskonferanse [Mother tongue conference] in Bergen.

Sorace, Antonella, Robinson, Martha. 2012: Presentation of the results of the BILFAM European project on early language learning in the family at the town library in Tromsø.

Mitrofanova, Natalia & Yulia Rodina. 2012: ‘O преимуществах билингвизма: Больше чем два языка!’ (Advantages of bilingualism: More than just two languages!). Seminar for Norwegian-Russian parents, Tromsø, Norway.

Bentzen, Kristine. 2012: ‘Flere språk til flere! Tospråklighet gir mer enn bare to språk,’ invited talk on behalf of Flere språk til flere at the annual Morsmålskonferanse [Mother tongue conference] in Bergen.

Bentzen, Kristine. 2012: ‘Flerspråklighet og samisk språkinnlæring’ [Multilingualism and Sami language acquisition]. Invited talk at Samisk nasjonal barnehage- og skolekonferanse [Sami national kindergarten and school conference] in Tromsø.

Vangsnes, Øystein A. 2012: 2 foredrag for tilsette, foreldre og andre interesserte ved Nesseby oppvekstsenter.Fleirspråklegheit i Finnmark.

Rodina, Yulia. 2012: ‘En hjerne + to språk = mange fordeler!’ (One brain + two languages = many advantages!). Invited talk on bilingualism on behalf of Flere språk til flere at a seminar for teachers of Finnish as a foreign language, Kirkenes, Norway.

Wolleb, Anna. 2012: ‘Flere språk til flere! One brain + two languages = many advantages’. Seminar for a group of international families in Oslo.

Mykaylyk, Roksolana, Wolleb, Anna. 2012: ‘Flere språk til flere! One brain + two languages = many advantages’. Open event held at the town library in Tromsø during the Forskningsdagene.

Vangsnes, Øystein A. 2012: Fleirspråklege fordelar: Om kunnskap frå den internasjonale forskingsfronten og overføringsverdien til den norske språksituasjonen. Landsmøte i Noregs Mållag 2012.

Wolleb, Anna. 2012‘Flere språk til flere! One brain + two languages = many advantages’. Talk for the Oslo International Club.

Vangsnes, Øystein A. 2012: Finnmarksmål og andre mål her i livet. Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Vangsnes, Øystein A. 2012: Tospråklegheit – fordelar og utfordringar. Julevsámegiella Konferänssa.

Anderssen, Merete, Bentzen, Kristine. 2012: Flere språk til Flere! Språktilegnelse og fordeler med tospråklighet. [more languages to more people – language acquisition and advantages of bilingualism] Personalmøte for prosjektet “Språkstimulering og flerkulturelt arbeid”.

Bentzen, Kristine, Rodina, Yulia. 2011: ‘Fordeler med å være tospråklig: Gir mer enn bare to språk!’ (Advantages of bilingualism: More than just two languages!) Seminar organized by Trondheim Kommune

Bentzen, Kristine, Rodina, Yulia. 2011: ‘Flere språk til flere! Språktilegnelse og fordeler med tospråklighet.’(Language acquisition and the advantages of bilingualism.) Seminar organized by Trondheim Kommune.

Bentzen, Kristine & Yulia Rodina. 2011: ‘Fordeler med å være tospråklig: Gir mer enn bare to språk!’ invited talk at a seminar for parents on children’s multilingualism, Trondheim, Norway.

Bentzen, Kristine & Yulia Rodina. 2011: ‘Tilegnelse av flere språk samtidig: Fordeler med å være tospråklig’ invited talk at a seminar for teachers on multilingualism as a resource, Trondheim, Norway.

Anderssen, Merete & Kristine Bentzen. 2011:Flere språk til Flere! Språktilegnelse og fordeler med tospråklighet,’invited talk at Tromsdalen Barnehage, Tromsø, Norway.

Lansering av Flere språk til flere. 2011: Holdt på Tromsø Bibliotek og Byarkiv.

Anderssen, Merete, Westergaard, Marit. 2010: Foredrag om “Verdien av flerspråklighet” som en del av dialogmøten med Inkluderingsvalget.

Share our news and articles: